Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Sapo Web sẽ hoàn thiện và bàn giao website cho tôi trong bao lâu?

Trong thời gian tối đa 15 ngày, sau khi nhận được đầy đủ các thông tin yêu cầu triển khai thiết kế website bán hàng, nhân viên Sapo Web sẽ hoàn thiện website và bàn giao website cho khách hàng.

Quy trình thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Nhân viên kinh doanh sẽ lấy yêu cầu của Quý khách và ghi lại trên Phiếu mô tả yêu cầu. Phiếu này sẽ được hệ thống gửi mail thông báo đến khách hàng với tiêu đề mail “Đề nghị xác nhận mô tả yêu cầu triển khai website Sapo Web”. Quý khách sẽ được gửi link đăng nhập để xác nhận đồng ý triển khai website với những mô tả trên phiếu.

Bizweb sẽ hoàn thiện và bàn giao website cho tôi trong bao lâu?

Bước 2: Kể từ thời điểm Quý khách xác nhận đồng ý, nhân viên điều hành phụ trách hỗ trợ website của Quý khách sẽ điều phối để triển khai website và bàn giao cho Quý khách trong vòng tối đa 15 ngày làm việc.

Bước 3: Trong thời gian triển khai 10 ngày Quý khách có quyền và nghĩa vụ xác nhận các mô tả về yêu cầu triển khai website theo form chuẩn của Sapo Web. Quý khách sẽ được gửi nội dung yêu cầu tối đa 03 lần (bao gồm yêu cầu mới lần đầu, yêu cầu sửa lần 1 và yêu cầu sửa lần 2)

Với các yêu cầu về thiết kế, Quý khách có quyền yêu cầu sửa các nội dung dựa trên mô tả ban đầu, không bao gồm các yêu cầu thêm mới hay thay thế hoàn toàn nội dung cũ.

Trường hợp Quý khách chưa xác nhận được bản mô tả yêu cầu thì sẽ có thông báo gửi đến nhắc Quý khách trước khi hết hạn xác nhận (tối đa 03 ngày kể từ khi Sapo Web gửi bản mô tả cho Quý khách).

Trường hợp Quý khách bận việc riêng nên muốn tạm hoãn việc triển khai website thì Quý khách có quyền gia hạn triển khai sau tối đa là 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Bước 4: Từ ngày 10 - ngày 15, Bộ phận kiểm định chất lượng của website sẽ tiến hành kiểm tra website theo phiếu thông tin Quý khách hàng yêu cầu, để gửi bàn giao cho Quý khách. Quý khách sẽ nhận được một yêu cầu Xác nhận bàn giao từ Sapo Web gửi đến.

Sau khi kiểm tra website dựa trên các yêu cầu đã gửi, Quý khách cần xác nhận để Sapo Web chính thức mở site hoàn thiện. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi Sapo Web gửi thông báo đề nghị xác nhận bàn giao, nếu Quý khách không có bất kì phản hồi nào trên hệ thống về phiếu đó thì website sẽ được hiểu là đã được hoàn thành, Khách hàng đã đồng ý duyệt site.

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam