Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

Để chỉnh sửa cùng lúc nhiều sản phẩm 1 cách nhanh chóng mời các bạn xem video hướng dẫn dưới đây nhé:

Bước 1:

- Vào trang quản trị danh mục sản phẩm của cửa hàng:

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

- Chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa nhanh trong danh sách liệt kê các sản phẩm của website, click "Sửa sản phẩm".

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

Bước 2:

- Sản phẩm đã được chọn chỉnh sửa được liệt kê với các trường thông tin cho phép chỉnh sửa nhanh. Tiến hành chỉnh sửa các trường của sản phẩm theo mong muốn.

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

- Khi click vào "Thêm trường chỉnh sửa" :Bạn có thể chọn thêm các trường cần chỉnh sửa ngoài các trường đã hiển thị mặc định bên ngoài. Ví dụ : Bạn thêm trường VAT: Click vào "Thêm trường chỉnh sửa" => Click "VAT".

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

- Để bỏ cột thông tin không muốn chỉnh sửa nhanh click vào dấu “X” của tên trường thông tin tại phần “Các thông tin đang chỉnh sửa” để ẩn cột trường thông tin đó. Ví dụ bạn xóa trường Giá: Click vào dấu "X" ở sau chữ GiáCác thông tin đang chỉnh sửa, trường Giá sẽ được ẩn đi.

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

- Click “Lưu tất cả thay đổi” để hoàn thành việc chỉnh sửa nhanh.

- Click “Hủy” nếu muốn dừng việc chỉnh sửa sản phẩm.

Chỉnh sửa nhanh nhiều sản phẩm

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam