Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu

Trang chủ trang quản trị là nơi quản lý các thông tin và hoạt động chính trên website. Tại đây bạn có thể sử dụng các tính năng sẵn có để chỉnh sửa giao diện, nội dung hiển thị cũng như tích hợp các công cụ hỗ trợ trên website bán hàng của mình.

 

Trang chủ là điểm bắt đầu cho các hoạt động của bạn với shop Sapo Web. Đây là nơi hiển thị các thông tin chính trên toàn bộ shop Sapo Web của bạn, bao gồm các thống kê số liệu và nhật ký hoạt động. Từ đây, bạn có thể:

  • Quản lý hoạt động kinh doanh của bạn với phần quản trị shop Sapo Web.
  • Nhận thông tin cập nhật về các hoạt động quan trọng thông qua mục Chi tiết đơn hàng.
  • Tìm hiểu sâu về lưu lượng truy cập và sự phát triển thông qua các số liệu thống kê của Sapo Web.

Quản lý đơn hàng

Trang chủ cũng hiển thị các số liệu thống kê về shop Sapo Web của bạn dựa trên trạng thái các đơn hàng.

Doanh thu

Tại đây bạn có thể theo dõi tổng doanh thu của shop theo ngày, giờ được thể hiện trực quan trên biểu đồ

Thanh tìm kiếm

Thanh tìm kiếm chạy theo các trang quản trị sẽ giúp bạn tìm thông tin về sản phẩm, đơn hàng, khách hàng nhanh chóng

Sản phẩm bán chạy

Thông tin này sẽ giúp bạn nắm rõ được sản phẩm nào trên website đang được khách hàng đặt hàng nhiều nhất

Google Analytics

Cung cấp các số liệu thống kê về lượt truy cập và lượt xem shop Sapo Web của bạn, số liệu được lấy từ Google Analytics với nhiều phân tích đánh giá thông số cụ thể

Nhật ký hoạt động

Nhìn vào đây, bạn có thể thấy 10 hoạt động gần nhất vừa diễn ra trong phần quản trị shop Sapo Web của bạn với thông tin chi tiết về tên người dùng, hành động cụ thể và thời gian thực hiện.

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam