Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu trang giao diện

Giao diệncủa một cửa hàng Sapo Web quản lý tất cả các hạng mục liên quan đến hình thức trực quan hiển thị trên website của bạn. Bạn có thể quản lý giao diện từ trang Giao diện trong trang quản trị Sapo Web.

Tại Kho giao diện của Sapo Web, chúng tôi có rất nhiều giao diện miễn phí để bạn lựa chọn. Bạn có thể gõ từ khóa tìm kiếm giao diện trên thanh tìm kiếm, xem các giao diện theo ngành hàng hoặc tính năng. Click vào một giao diện bất kỳ để tìm hiểu thêm về giao diện đó.

Từ trang Giao diện, bạn có thể:

  • Xem các giao diện bạn đã thiết lập
  • Ghé thăm kho giao diện để chọn một giao diện mới
  • Thiết lập giao diện mới
  • Tùy chỉnh giao diện của bạn
  • Xóa giao diện

Lưu

Lưu

Lưu

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam