Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu

Mỗi sản phẩm là một mặt hàng riêng lẻ dùng để bán trên shop Sapo Web. Sản phẩm có thể là hàng hóa vật chất được vận chuyển đến cho khách hàng của bạn hay các gói dịch vụ. 

Đăng sản phẩm là một trong những bước đầu tiên để tạo dựng shop Sapo Web của bạn.


Thêm sản phẩm Bạn truy cập quản trị website để thêm sản phẩm.
Quản lý sản phẩm Bạn có thể Thiết lập hình ảnh cho các phiên bản sản phẩm hoặc cài đặt giá khuyến mãi

 

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam