Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cấu hình tài khoản

Tại trang Tài khoản bạn có thể quản lý tài khoản Admin và tài khoản của các nhân viên khác cũng như giới hạn quyền truy cập của họ vào trang quản trị.

Nếu bạn là Admin của website, tại danh mục Tài khoản bạn có thể thiết lập: 

Nếu bạn không phải Admin của website, bạn sẽ không thể truy cập được vào mục Tài khoản này mà chỉ có thể quản lý và thay đổi thông tin trong tài khoản nhân viên của bạn cũng như truy cập được những nội dung mà chủ tài khoản admin đã cấp quyền cho bạn.

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam