Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu

Tại trang quản lý khách hàng bạn có thể lưu lại thông tin khách hàng như tên, email, đơn hàng và tổng chi tiêu của khách hàng. Từ danh sách khách hàng này bạn có thể theo dõi được sức mua của khách hàng tiềm năng và tìm hiểu được nhu cầu của người mua hàng.

Tại trang danh sách đơn hàng bạn có thể:

Lưu ý

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản trên website của bạn. Những tài khoản này giúp khách hàng không phải nhập lại địa chỉ cho lần mua hàng tiếp theo và khách hàng sẽ xem lại được đơn hàng trong lịch sử mua hàng của họ. Tìm hiểu thêm về tài khoản khách hàng.

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam