Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu trang sản phẩm

Admin → Danh mục sản phẩm

Để giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm các sản phẩm lại theo danh mục (Quần áo, Hàng khuyến mại, Phụ kiện…). Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều danh mục khác nhau.

 Có 2 cách để thêm sản phẩm vào danh mục:

Thêm sản phẩm thủ công Thêm hoặc xóa từng sản phẩm trong danh mục.Tìm hiểu thêm ›
Thêm sản phẩm tự động Thêm tự động các sản phẩm vào danh mục nếu thỏa mãn điều kiện đã thiết lập. Tìm hiểu thêm ›

Bạn sẽ quản lý các danh mục thông qua trang Danh mục sản phẩmMenu trong phần quản trị website của bạn. Trong trang này bạn có thể: 

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam