Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu trang quản lý file

Trong trang quản trị Sapo Web, mục Quản lý file là nơi bạn có thể lưu trữ các file ảnh của cửa hàng mà mình đã tải lên. Bạn có thể tải file hình ảnh với định dạng như .jpg, .gif, .png.

Các file ảnh này có thể dùng để chèn vào phần mô tả sản phẩm, mô tả danh mục sản phẩm, các trang nội dung hoặc bài đăng Blog.

Tại trang Quản lý file bạn có thể:

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam