Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thêm mới liên kết

Để thêm một liên kết mới vào thanh menu chính trên đầu trang, bạn thao tác theo các bước như trong video dưới đây:

Hướng dẫn chi tiết

 • Bước 1: Tại trang quản trị website, click vào Website và chọn Menu


 • Bước 2: Trong trang Menu, click vào Sửa menu ở nhóm menu mà bạn muốn thêm liên kết

           VD: Sửa menu tại nhóm Main menu (Thanh menu chính trên website)

 • Bước 3: Tại đây bạn sẽ thấy phần Liên kết hiển thị với các liên kết đã tạo, tiếp tục click chọn Thêm liên kết


 • Bước 4: Nhập tên cho liên kết vào trường Tên liên kết và lựa chọn trang đích trong trường Liên kết tới và lựa chọn trang tương ứng.

  VD: Bạn muốn tạo menu Tuyển dụng, bạn chọn Liên kết tới Trang nội dung và chọn trang nội dung tương ứng như hình ảnh:

 • Trang chủ: link đến trang chủ của website
 • Danh mục sản phẩm: link đến một danh mục sản phẩm
 • Sản phẩm: link đến một sản phẩm
 • Tất cả sản phẩm: link đến tất cả sản phẩm
 • Trang tĩnh: link đến một trang tĩnh
 • Blog: link đến trang blog của website
 • Trang tìm kiếm: link đến trang tìm kiếm của website
 • Địa chỉ web: link đến địa chỉ web của cửa hàng hoặc bên ngoài cửa hàng
 • Bước 5: Click vào nút Lưu để hoàn thành thêm liên kết mới

Lưu ý

Bạn có thể sắp xếp lại các link trong danh sách Menu bằng cách click và di chuyển dấu di chuyển tại phía bên trái của Tên liên kết. Tìm hiểu thêm


Lưu

Lưu

Lưu

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam