Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tôi có thể nâng cấp gói dịch vụ khi đang sử dụng dịch vụ không?

Trong thời gian sử dụng website, đáp ứng theo nhu cầu cần thiết Quý khách hoàn toàn có thể nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn trong bất kỳ thời gian nào, không áp dụng nâng cấp với các gói dịch vụ ngang bằng hoặc thấp hơn. (Chi tiết bảng giá dịch vụ)

Khi nâng cấp gói dịch vụ, Quý khách hàng sẽ thanh toán cho Sapo chi phí nâng cấp theo công thức quy đổi mà Sapo sẽ gửi thông tin cụ thể đến Quý khách theo từng trường hợp tương ứng với thời điểm Quý khách nâng cấp.

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam